Przegląd Piosenki Turystycznej miniNOCNIK w Łęczycy jest imprezą, dającą szansę rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci uzdolnionych muzycznie. Jest to impreza popularyzująca i rozbudzająca talenty i aktywność twórczą wśród dzieci, stwarzająca możliwości prezentacji na szerszym forum oraz propagowanie piosenki turystycznej wśród dzieci. Celem imprezy jest prezentacja umiejętności wokalnych solistów rekrutujących się spośród wykonawców w wieku od 4 do 15 lat. Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury.

Pobierz regulamin miniNOCNIKA!