Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej miniNOCNIK to impreza, dająca szansę rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci uzdolnionych muzycznie. Popularyzuje i rozbudza talenty oraz wzmaga aktywność twórczą wśród dzieci, stwarzając możliwość prezentacji ich talentów na szerszym forum.

MiniNOCNIK jest imprezą towarzyszącą Ogólnopolskiemu Przeglądowi Piosenki Turystycznej Nocnik, dzięki czemu do dyspozycji młodych uczestników festiwalu jest profesjonalna scena oraz nagłośnienie, a występy oceniane są przez fachowe jury wywodzące się z kręgu osób uprawiających piosenkę turystyczną.