6 lipca 2018 (piątek) – mała scena – godz. 20:00

Koncert – BezScenne Granie

– Przysiądź z nami kolejny raz ! –

7 lipca 2018 (sobota) – duża scena

10:00 – 13:00 – PPT MiniNocnik dla dzieci

13:00 – 14:00 – próby mikrofonowe uczestników konkursu

14:00 – 16:30 – Konkurs XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej NOCNIK w Łęczycy

16:30 – 18:30 – przerwa techniczna

18:30 – 19:00 – Laureat XII OPPT NOCNIK 2017 – Robert Mazurkiewicz

19:00 – 20:00 – Werdykt Jury konkursu oraz koncert Laureatów XIII OPPT NOCNIK 2018

20:15 – 21:45 – Lubelska Federacja Bardów

22:00 – 24:00 – koncert „Legendy bardów XX wieku” – Żukowska-Korycki / Nowak-Snokowski / Orkisz

0:15 –      ?     – EKT Gdynia

* program może ulec zmianie